اکشن ها و پرزت ها

 • کلیه مجموعه ها
 • جستجو
 • سطح بالاتر

SunDance Photoshop Action

Create professionaal looking designs from your photos with just a few clicks! This effect will save you hours of work and is simple to use. All layers are color coded, named and grouped appropriately. Make sure to watch the video tutorial on how to use the action and get the most out of the effect!

Make sure to load up the brushes before playing the action! The brushes are included in the download.

Links to various free Photoshop shapes to use with this action are included in the readme file in the download.

The action has been tested and working on Photoshop CS4,CS5,CS6,CC,CC 2015.5, CC 2017, CC 2018, CC 2019+

Important to know

 • Make sure you are using the English version of Photoshop to run the Action on. All Sevenstyles Actions will only work in the English version of Photoshop.
 • Check you are using a version of Photoshop that the Action supports.
 • Watch the video tutorial to ensure you have your Photoshop file setup correctly. A link to the tutorial is also included in the ‘Readme.txt’ file in the download.
 • Use high-resolution photos with the Action for the best results and to avoid errors. An optimal photo resolution is between 2000px – 4500px.
 • With Adobe Creative Cloud, you can install multiple versions of Photoshop. If you like this Action but is not supported on your version of Photoshop, you can always install an additional version of Photoshop to run the Action on. Once an Action has been tested and working on a version of Photoshop, it will work forever.
 • Use Jpeg images to run the Action on. Other file types such as TIFF, BMP, PNG, PSD can cause issues with Actions, as Photoshop disables various features for different file types.
 • If a Sevenstyles Action includes a brush (.abr), pattern (.pat) or shapes (.csh) file in the download, then it must be loaded into Photoshop before playing the Action.
 • Avoid using the Action on logos or clip art style images as the lack of detail and color contrast can lead to errors.

Having troubles with the Action?

 • Double check you have your file setup correctly as shown at the beginning of the video tutorial.
 • Check the resolution of your photo. If its a low-resolution photo (<1000px), take the shortest length of your photo and increase it to around 2500px or more. This will help avoid errors and also create far better results.
 • If you are still stuck, please email me with a screenshot of your entire Photoshop interface where the error shows. Please let me also know what version of Photoshop you are using so I can help you faster. You can find my email address on the support page.

Create custom effects

Photo effect Actions can be combined to create new effects. Follow these steps below:

 1. Run the first Action on your photo.
 2. Once you are happy with the result, save your design as a Jpeg image.
 3. Close your Photoshop file and re-open the image you just saved.
 4. Now run another Action over your photo! This will then stack the second effect on top of the first.

There are so many undiscovered effects that can be created!

Thank you for your support and I hope you create some cool effects!

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

 • نويسنده: SevenStyles
 • تاریخ ایجاد: 1399-09-01
 • اصلاح شده در: 1399-08-26
 • اندازه: 45.318 KB
 • نمایش ها: 1,135
 • تعداد دانلود: 3
 • قيمت: 9 $ »» Free with active subscription
sundance_photoshop_action-1
sundance_photoshop_action-22
sundance_photoshop_action-33
sundance_photoshop_action-44