اکشن ها و پرزت ها

 • کلیه مجموعه ها
 • جستجو
 • سطح بالاتر

Vector Art Photoshop Action

Create true scalable vector graphics from your images in just a few clicks. Leverage the power of the vector graphics and prepare your images for t-shirt printing and billboards. The action works best with portraits and figures and other photos. The final composition is fully layered and provides lots of effects and customization.

The action comes preloaded with 10 background, 10 image and 10 overall color presets to mix and apply with a single click. 15 variations of the background patterns and multiple frames are included to take your customization to the next level. It's super easy to use and save yourself hours of work.

The video tutorial link is included in the ‘Help.pdf’ file in the download. The video tutorial covers important steps on how to set up the Photoshop files and in-depth effect customization techniques after the effect has been applied.

___

IMPORTANT! This action uses the Oil Paint Filter.

The compatible versions of Photoshop are CS 6, CC, CC 2015.1, CC 2015.5+, CC 2017, CC 2018+.
The oil paint filter is missing in versions of CS 5 and below, CC 2014, CC 2015. Hence, this action will not work in these versions.

If Oil Paint is grayed out for you, try these steps:

 • Make sure Photoshop is up-to-date.
 • Make sure that your document is RGB. Oil Paint won’t work on color spaces other than RGB (e.g. CMYK, Lab, etc.).
 • If you’re on Windows, make sure you’re running a 64-bit OS with the 64-bit version of Photoshop. OpenCL requires 64-bit.
 • Make sure Use Graphics Processor is checked under Preferences > Performance.
 • Make sure that your video card driver is up to date with the latest from the vendor website.

Note: If your video card does not support OpenCL v1.1 or higher, you may need to purchase an upgraded video card that supports OpenCL v1.1 or higher to gain access to the Oil Paint filter.

Information about your graphics card can be found in Photoshop’s Help > System Info dialog.

On computers with AMD graphics processors running Mac OS X 10.11 and later, you can leverage Apple’s Metal graphics acceleration framework for use with the Oil Paint filter. Follow these steps:

 1. Select Preferences > Performance.
 2. Ensure that Use Graphics Processor is selected.
 3. Open the Advanced Graphics Processor Settings dialog.
 4. Select Use Native Operating System GPU Acceleration.

___

This action has been tested and working on Photoshop CS6, CC, CC 2015.1, CC 2015.5, CC 2017, CC 2018+.

The action will only work with the English version of the Photoshop. If you are not using the English version, follow the video link provided in the help file to change it to English and then back to your native language.

The action works best with images having size around 2500px – 4000px high/wide and 300 dpi resolution. Using lower resolution images will result in lower details and clarity of the final composition.

If you face any issues, feel free to contact at the email provided in the help file.

Images used in the preview are not included in the download package.

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

 • نويسنده: Indworks
 • تاریخ ایجاد: 1398-06-21
 • اصلاح شده در: 1398-06-21
 • اندازه: 3.252 KB
 • نمایش ها: 1,403
 • تعداد دانلود: 3
 • قيمت: 7 $ »» Free with active subscription
vector-art-photoshop-action-3
vector-art-photoshop-action-22
vector-art-photoshop-action-13
vector-art-photoshop-action-64