براش ها

  • کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

Splatter Collection

splatter-collection-42
splatter-collection-23
splatter-collection-14

A set of 40 vector splatter brushes for Illustrator. Use them to create grungy effects, add noise to your shapes or add texture to your images. All brushes were made on paper with a spray, scanned, traced and polished.

Requires Illustrator CC.

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

  • نويسنده: MehmetRehaTugcu
  • تاریخ ایجاد: 1398-06-27
  • اصلاح شده در: 1399-09-28
  • اندازه: 5.082 KB
  • نمایش ها: 1,026
  • تعداد دانلود: 0
  • قيمت: 10 $ »» Free with active subscription