براش ها

  • کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

SPICE UP GRAIN BRUSHES for Procreate

SPICE UP GRAIN BRUSHES is collection of dry brushes for Procreate offers a nice set of natural-feel tools to help you capture your ideas in quick sketches and also take them to a finished painting, all in one small pack!

IMPORTANT: These brushes are ONLY for Procreate and for use with Pencil or compatible stylus. These brushes DO NOT WORK IN PHOTOSHOP or ILLUSTRATOR.

Thank you and enjoy.

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

  • نويسنده: Sizimon-id
  • تاریخ ایجاد: 1399-09-28
  • اصلاح شده در: 1399-09-28
  • اندازه: 31.162 KB
  • نمایش ها: 1,325
  • تعداد دانلود: 0
  • قيمت: 8 $ »» Free with active subscription
spice-up-grain-brushes-for-procreate-1
spice-up-grain-brushes-for-procreate-22
spice-up-grain-brushes-for-procreate-33
spice-up-grain-brushes-for-procreate-44