• کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

Marker Illustrator Brushes

MARKER Illustrator Brushes

Works with Adobe Illustrator C6+ (OPEN IMAGE TO SEE MORE SAMPLES)

This professional Illustrator brush pack contains 25 high quality digital marker brushes intended for professional designers, illustrators and artists.

Illustrator Brushes:

Brushes_Marker 1 - 10 Brushes works with Adobe Illustrator CS6+ Brushes_Marker 2 - 15 Brushes works with Adobe Illustrator CS6+

I would love to see how did you use this brushes! Send me your work with this brushes and get some ProBrush Packs for FREE!

TEXT INSTALL INSTRUCTIONS:

Windows users: You need to open them from Illustrator: Brushes - Other Library - find brushes and just click on them.

Mac users: Just copy all of the brush files into your Illustrator brush Library. (User - Library - Application Support - Adobe - Adobe Illustrator (your version) - Your Language - Brushes)

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

  • نويسنده: LeoSupply
  • تاریخ ایجاد: 1399-10-18
  • اصلاح شده در: 1399-09-28
  • اندازه: 6.683 KB
  • نمایش ها: 639
  • تعداد دانلود: 1
  • قيمت: 5 $ »» Free with active subscription