لایراستایل ها

  • کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

Watercolor Photoshop Styles Volume 1

watercolor-photoshop-styles-volume-1-22
watercolor-photoshop-styles-volume-1-33

These 15 watercolor Photoshop styles make it easy to create hand painted designs in no time.

Each style was crafted using scans of hand brushed watercolor strokes, and can be used on text, shapes, and more.

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

  • نويسنده: DesignPanoply
  • تاریخ ایجاد: 1398-06-31
  • اصلاح شده در: 1398-06-31
  • اندازه: 44.366 KB
  • نمایش ها: 913
  • تعداد دانلود: 0
  • قيمت: 12 $ »» Free with active subscription