• کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

11 Engraved Text Styles

You can apply to some main title.

How to change the text? You can see the Text layer with the applied layer style. Replace text with your text and that’s it.

In main files, you can find Engraved.asl file. This file is style file which you can load in Photoshop separately thru Window/Styles/Load Styles navigate to your folder and Engraved style appear in your style menu.

Font: Impact

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

  • نويسنده: pozitivo
  • تاریخ ایجاد: 1398-06-31
  • اصلاح شده در: 1398-07-02
  • اندازه: 100.191 KB
  • نمایش ها: 243
  • تعداد دانلود: 0
  • قيمت: 4 $ »» Free with active subscription

You have no rights to post comments