• کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

Into the Light

A calming track with piano, strings, celesta and twinkling electronics. Based on a pattern of arpeggios, and with a serene melody floating over the top.For a sense of atmospheric intrigue.

Includes MP3 and WAV formats.

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

  • نويسنده: hughmitchell
  • تاریخ ایجاد: 1399-11-14
  • اصلاح شده در: 1399-11-14
  • اندازه: 34.645 KB
  • نمایش ها: 257
  • تعداد دانلود: 0
  • قيمت: 20 $ »» Free with active subscription