موسیقی

  • کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

Sport

Powerful, uplifting track with massive synths, orchestral strings and punchy drums.

Perfect for your media projects.

Included 4 files, all in wav and mp3 format:

- Full track (0:00 – 03:02)

- Loop 1 (03:04 – 03:22)

- Loop 2 (03:24 – 03:42)

- Loop 3 (03:44 – 04:03)

Thank you for purchase! Please don’t forget to rate it!

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

  • نويسنده: Zaratoaster
  • تاریخ ایجاد: 1400-10-15
  • اصلاح شده در: 1400-10-15
  • اندازه: 48.683 KB
  • نمایش ها: 430
  • تعداد دانلود: 0
  • قيمت: 20 $ »» Free with active subscription