• کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

Croatian language pack - hrvatski prijevod v.1.5.x.x

Demo : http://opencart151.iligsoft.hr
Admin demo: http://opencart151.iligsoft.hr/admin
Demo : http://opencart1521.iligsoft.hr
Admin demo: http://opencart1521.iligsoft.hr/admin
Username: demo
Password: demo

Croatian language pack
Full Croatian translation for OpenCart.
It is not only translated a few words or phrases such as "Layout Override", etc. because for them there is no logical Croatian translation.
Translation by Gigo, support by: www.iligsoft.hr


Hrvatski jezični paket
Potpuni prijevod za OpenCart na Hrvatski jezik.
Nije prevedeno samo nekoliko riječi ili izraza kao što su "Layout Override" i sl. jer za njih nema logičnog hrvatskog prijevoda.
Preveo Gigo, podrška: www.iligsoft.hr

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

  • نويسنده: OpenCart Community
  • تاریخ ایجاد: 1399-01-26
  • اصلاح شده در: 1399-01-26
  • اندازه: 1880 KB
  • نمایش ها: 686
  • تعداد دانلود: 0
  • قيمت: 20 $ »» Free with active subscription