سئوپنل

  • کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

Yandex Search Engine Package

We are providing Yandex Search Engine Package to add in to Seo Panel keyword position checker. It will help you to track your keyword position in www.yandex.ru.

Yandex is the most used search engine in Russia. If you want to track the perfomance of your keywords in www.yandex.ru, please download this package.

Yandex Search Engine Package is introduced to get support for future development of seo panel.

 

Installation Steps

1. Download directory package

2. Import it to your seo panel database using PHPmyadmin or any mysql client


Phpmyadmin Import video => http://www.youtube.com/watch?v=fywMpgFzpKk

 

Plugin Demo

Demo url: https://www.seopanel.org/plugin/showdemo/8/

Demo username: spadmin

Demo password: spadmin

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

  • نويسنده: Seo Panel
  • تاریخ ایجاد: 1399-03-29
  • اصلاح شده در: 1399-03-26
  • اندازه: 1 KB
  • نمایش ها: 1,066
  • تعداد دانلود: 3
  • قيمت: 10 $ »» Free with active subscription