شاپیفی

  • کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

Reprizo

Elegant Jewelry / Watches Repair Shop & Store Shopify Theme

Reprizo is a beautiful, modern and alluring eCommerce Shopify Theme. It`s a premium quality theme designed for an online jewelry store, watch store, watch / jewelry repair shop, custom jewelry services or any other eCommerce corporate business company site. Also, the theme is perfect for a luxury atelier agency, watches shop, any kind of jewellery decorations firm: rings, earrings, chains, precious stones, etc. Reprizo includes three demos: for selling watches, online jewelry store, and repair shop/atelier. The theme has an intuitive visual interface and informative layout that looks wonderful on any platform since it’s fully responsive and Retina-ready.

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

  • نويسنده: axiomthemes
  • تاریخ ایجاد: 1400-07-29
  • اصلاح شده در: 1400-07-29
  • اندازه: 523 KB
  • نمایش ها: 358
  • تعداد دانلود: 0
  • قيمت: 49 $ »» Free with active subscription