• کلیه مجموعه ها
 • جستجو
 • سطح بالاتر

Financeness - Business and Finance PSD Template

financeness-business-and-finance-psd-template-22
financeness-business-and-finance-psd-template-13
financeness-business-and-finance-psd-template-44

Main Files (Include 25 PSD Files): 01 Home.psd 02 About.psd 03 About Careers.psd 04 About Careers Detail.psd 05 About History.psd 06 About Our Approach.psd 07 About Our Partners.psd 08 About Our Team.psd 09 About Our Team Detail.psd 10 Services 01.psd 11 Services 02.psd 12 Services Layout 01.psd 13 Services Layout 02.psd 14 Services Layout 03.psd 15 Projects 01.psd 16 Projects 02.psd 17 Projects 03.psd 18 Projects Detail.psd 19 News 01.psd 20 News 02.psd 21 News Detail.psd 22 Shop.psd 23 Shop Detail.psd 24 Shop Cart.psd 25 Contact.psd ——————— ——————— ——————— ———————

 1. Demo Images Sources: We have used stock images for demo purpose from following resources - + Pixabay.com
 • Unsplash.com
 • www.gratisography.com ——————— ——————— ——————— ———————
 1. Icons Sources : Pe-icon-7-stroke Pe-icon-7- Social (pixeden.com) Linear icons (Linearicons.com) ——————— ——————— ——————— ———————
 2. Fonts Used Glacial-Indifference - https://www.fontsquirrel.com/fonts/glacial-indifference Poppins - https://www.google.com/fonts/specimen/Poppins
لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

 • نويسنده: angelbi88
 • تاریخ ایجاد: 1398-08-16
 • اصلاح شده در: 1398-08-16
 • اندازه: 12.465 KB
 • نمایش ها: 609
 • تعداد دانلود: 0
 • قيمت: 5 $ »» Free with active subscription