• کلیه مجموعه ها
 • جستجو
 • سطح بالاتر

Bold - Blog and Magazine Clean Ghost Theme

Bold is created to provide a great experience with a responsive, minimal design, and a beautiful layout to maximize the beauty of Ghost and take it the next level, and you will truly love it.

Among other Ghost themes, Bold comes with a new way to load posts with AJAX load more button, this makes life easier for you and your audience to instantly load your next posts without leaving the page.

I believe in clean code, accessible, and faster websites, this leads me to use the latest web technology like Sass, ITCSS, Gulp, and Bower to craft and build the theme from scratch, this leads to high performance, light, and a developer friendly code base.

Bold is very easy to install and I prepared a detailed documentation (https://aspirethemes.com/docs/bold-ghost?utm_source=themeforest&utm_medium=docs) for all the things you will need with a video tutorial showing how to install the theme, upload blog cover image, favicon, create the tags page, and update the profile information for the editor

Clean Design

I love minimal & functional design as you do, so every element is designed with simplicity and details in mind, and well-tailored to match your own taste.

Fully Responsive

Bold is created from the ground up to work on different devices from mobile phones, tablets, and desktop with performance in mind.

Instant Search

With the search functionality, you will be able to search posts and pages instantly as you type.

Ajax Posts Loading

Instantly load more posts with a click of a button, you don't have to click through pages, this will absolutely enhance site browsing and user satisfaction.

Instagram

Have an Instagram account? Bold will easily help add your Instagram feed widget to the sidebar with the ability to set the shown images number.

Authors Page

Bold comes with a custom page for Authors (http://bold.aspirethemes.com/authors/). This is incredibly a huge asset for multi-author sites.

Bold comes with a custom page for Authors

Tags Pages

To make the theme more elegant and to take advantage of Ghost features, Bold comes with a custom and elegant tags page (http://bold.aspirethemes.com/tags/) to list the blog tags in a totally different way.

Subscription Form

Bold supports the subscription feature built by Ghost and comes with two widgets, on the site footer and the post single page.

Custom Logo Support

The Bold theme supports the Ghost custom logo, and once you upload your logo from the Ghost admin, it will be shown instead.

Syntax Highlighting

Never worry about adding syntax highlighting for your source code, Bold shipped with Prism which is a lightweight, robust, and elegant syntax highlighter.

Related Posts

Bold comes with related posts by tags section, this encourages readers to read, discover, and engage with more content.

Disqus Comments

Out of the box Disqus integration, with only a single edit adding your Disqus short-name.

Post Sharing

With post sharing, your readers will be easily able to share your posts on Twitter, Facebook, Google +, and Pinterest.

Custom 404 Page

Bold comes with a ready custom and designed 404 Page (https://bold.aspirethemes.com/404/) that shows the recently published stories.

Responsive Video

Make your embedded videos responsive and flexible with any screen size. A full responsive video feature built in and will take care of your videos rendering. (YouTube, Vimeo, Twitch, TED, Dailymotion and Facebook)

Responsive Tables

Responsive tables are required and essential for adding tabular content. Bold make any table responsive across all viewports making them scroll horizontally

Documentation

I don't let you wonder how to do this or that, that's why you will have access to online and updated online documentation (https://aspirethemes.com/docs/bold-ghost).

Developer Friendly

Developed with the latest web technologies and tools including HTML5, Sass, ITCSS, Gulp, and Bower with standard and clean code.

Header Styles

An alternative header style is provided which you can add the logo to left anstead of the center with a simple class. Docs (https://aspirethemes.com/docs/bold-ghost/#header))

Package Included:

 • Nubia theme for Ghost 2.+ versions
 • Nubia theme for Ghost 1.+ versions
 • Nubia theme for old Ghost versions (Pre 1.0)
 • Documentation
لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

 • نويسنده: aspirethemes
 • تاریخ ایجاد: 1398-09-16
 • اصلاح شده در: 1398-09-16
 • اندازه: 499 KB
 • نمایش ها: 421
 • تعداد دانلود: 0
 • قيمت: 59 $ »» Free with active subscription