• کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

AquaLab - Adobe Illustrator Watercolor Effect

aqualab-vector-watercolor-effect-12
aqualab-vector-watercolor-effect-33
aqualab-vector-watercolor-effect-44

AquaLab is Watercolor effect for Adobe Illustrator. Get photorealistic results in a couple of clicks, guaranteed!

Applying a watercolor touch to any text or shape within Adobe Illustrator is easy with AquaLab. You can also control some advanced aspect like the roughness of the shapes, the amount of watercolor at the edges of the shape, and size / positions of the texture. Choose between 15 high quality texture and 55 premade vector splashes and brush strokes. Step by step guide included.

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

  • نويسنده: ShinyPixel
  • تاریخ ایجاد: 1399-09-04
  • اصلاح شده در: 1399-09-04
  • اندازه: 382.931 KB
  • نمایش ها: 356
  • تعداد دانلود: 0
  • قيمت: 19 $ »» Free with active subscription