• کلیه مجموعه ها
 • جستجو
 • سطح بالاتر

Milk - Multipurpose Responsive phpBB 3.3 Theme

phpBB Version:3.3.2 and lower (most recent version)

UPDATED: v2.1.8 – Nov 6 2020

Milk - Multipurpose Responsive phpBB 3.3 Theme - 1

Milk - Multipurpose Responsive phpBB 3.3 Theme - 2

Milk - Multipurpose Responsive phpBB 3.3 Theme - 3

Milk - Multipurpose Responsive phpBB 3.3 Theme - 4

Milk - Multipurpose Responsive phpBB 3.3 Theme - 5

Milk - Multipurpose Responsive phpBB 3.3 Theme - 6Milk - Multipurpose Responsive phpBB 3.3 Theme - 7


Milk - Multipurpose Responsive phpBB 3.3 Theme - 8

Milk - Multipurpose Responsive phpBB 3.3 Theme - 9

Milk - Multipurpose Responsive phpBB 3.3 Theme - 10

Milk - Multipurpose Responsive phpBB 3.3 Theme - 11

Milk is a clean & modern responsive style for phpBB 3.2

Features

 • Clean & Simple Design
 • 2-click Logo Upload
 • Header image background
 • Fully Responsive
 • Options Control Panel
 • 16 Million Colour)
 • 3 Header Layouts
 • 3 Navbar Colours
 • Customisable Footer Sections
 • SVG Icons
 • Fixed or Boxed Layout
 • Customisable Social Icons
 • Scroll to top button
 • Profile Side Switcher (Left or Right)
 • Pretty topic prefixes

Notes:

 • “Post Post’ avatars are added through a third-party extension: Avatar in Last Post
 • RTL is not currently supported (but we’re working on it!)
 • Owing to the custom nature of the theme, some hooks (required for extension support) may be missing. This is not intentional, please contact us if you encounter any issues so they can be re-added.
 • Logos and most background images featured in screenshots aren’t included with theme

Help & Support

We are happy to provide Help & Support to all PlanetStyles Customers. We usually reply with 24 hours. Simply contact us through our Support Page and we’ll be happy to help.

Changelog

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.1.8 - 6 November 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [ADD] phpBB 3.3.2 support

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.1.7 - 19 October 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [FIX] phpBB 3.3.1 users will no longer see drop-down issues on posts
- [FIX] Viewtopic padding issue accidentally introduced in 3.3.1 update

- [ADD] "Back to previous page" link on custom login pages

- [CHANGE] Login & register buttons now have a small border 
- [CHANGE] Reverted grid layout to a previous design, but kept some elements of the newest version
- [CHANGE] Increased the available width for post buttons in viewtopic; will now collapse less frequently 
- [CHANGE] Navbar counters for unread PMs and Notifications are now red + overlap the icon 
- [CHANGE] Long forum titles and forum descriptions now truncate more elegantly in the grid layout 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.1.6 - 25 August 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [ADD] phpBB 3.3.1 support

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.1.4 - 7 August 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [FIX] Logo display error with uncached logos (was particularly bad on Firefox) 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.1.4 - 18 July 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [FIX] Fixed login form alignment
- [FIX] Fixed attachbox alignment in postprofile left view
- [FIX] Fixed sidebar profile widget layout in responsive / mobile views
- [FIX] Fixed parallax header not showing on custom colour presets
- [FIX] Fixed headerbar overlay colour not showing on custom colour presets
- [FIX] Fixed breadcrumb content validation error (phpBB 3.3 core software issue. This issue affected all phpBB 3.3 themes, and is being deployed into Milk early (ahead of the official phpBB 3.3.1 fix).

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.1.3 - 24 Feb 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [ADD] Flightdeck option to scale grid forum images to fill tile background 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.1.2 - 20 Jan 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [FIX] Fixed 'Replace CSS icons with images' flightdeck feature that wasn't working properly
- [FIX] Fixed CSS layering issued when 'CSS loading animations' was enabled

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.1.0 - 1 Jan 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------  

phpBB 3.3-RC1 Update

- [ADD] phpBB 3.3.0-RC1 Support
- [ADD] CSS / FontAwesome forum / topic icons
- [ADD] Rounded corners option
- [ADD] Icon shape options (round / square)
- [ADD] CSS loading animations + flightdeck option

- [CHANGE] New grid layout for version phpBB 3.3 and above  

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0.11 - 13 Dec 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [FIX] Special characters now work in sidebar custom content areas 
- [ADD] Flightdeck option for global <head> code 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0.10 - 29 Apr 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [ADD] phpBB 3.2.8 Support  

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0.9 - 29 Apr 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [ADD] phpBB 3.2.6 Support     

- [FIX] reCaptcha verification was hidden in some specific cases

- [CHANGE] Some font sizes have been standardised           

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0.8 - 25 Nov 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [ADD] phpBB 3.2.4 Support        

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0.7
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [ADD] phpBB 3.2.4 Support           

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0.6 - Jan 8th, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [ADD] phpBB 3.2.2 Support 

- [FIX] Alignment issue with some form inputs and labels
- [FIX] Pagination overlapping issue  
- [FIX] Birthday list display issue 
- [FIX] Background colour issue on UCP notifications table header 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0.5 - Sep 28th, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [ADD] Advertisement Management Extension Support: https://www.phpbb.com/customise/db/extension/ads/ 

- [FIX] Small issue affecting clickzone of particle header
- [FIX] Inconsistent icon font size when 'simple list' forumlist setting was applied           

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0.4.1 - 24th July 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [FIX] Display issue when reading unread forums 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0.4 - 21st July 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [ADD] phpBB 3.2.1 Support
- [ADD] Quick-search in right sidebar
- [ADD] Subforums appear in colums
- [ADD] Favicon upload feature
- [ADD] Choice of 8 fonts
- [ADD] Option to force rounded avatars in 'last post' column

- [CHANGE] Simplified Grid Forumlist Layout
- [CHANGE] Font Standardisation
- [CHANGE] Relocated topic type icons to prevent clash with pagination 
- [CHANGE] Removed rounded corners from UCP tabs and adjusted padding

- [FIX] Responsive layout fix for large logos
- [FIX] Alignment fix for gravatar avatars 
- [FIX] Weird padding issues when navbar was outside of header and logo was aligned left or right 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0.3 - Apr 7th, 2017 
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [ADD] Dark base colour preset
- [ADD] Ability to choose a 'dark' header overlay instead of colour
- [ADD] Neon Blue accent colour preset
- [ADD] Setting to reposition site logo (left / right / center)

- [FIX] Console log error caused by collapsible category function firing when the feature was disabled
- [FIX] Uploaded logos can now be any size without throwing it out of alignment

- [CHANGE] Appearance of unread notifications in notification dropdown            
- [CHANGE] Reduced height of 'stripe' block headers
- [CHANGE] Sidebar profile widget links moved closer to avatar
- [CHANGE] Repositioned topic type indicator and changed background colour to inherit from preset. Also reduced font size.
- [CHANGE] Removed rounded corners from category headers
- [CHANGE] Font colour tweaks
- [CHANGE] Header background will now automatically scale in mobile layouts

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0.2 - Feb 1st, 2017 
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [FIX] reCaptcha wasn't visible in some cases
- [FIX] Navbar contents escaped the container in boxed layout when navbar set to 'inside header' 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0.1 - January 23rd, 2017 (phpBB 3.2 version)
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [FIX] Responsive forum title alignment
- [FIX] Notification and Drop-down menus weren't correctly overlapping main wrapper
- [FIX] Register and login buttons weren't displaying the correct background colour when a custom colour was selected via Flightdeck

- [CHANGE] Set max-width on logo to prevent responsive breakdown.
- [CHANGE] Milk now inherits any missing template files (eg: For extensions) from prosilver.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0.0 - January 17th, 2017 (phpBB 3.2 version)
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [REWRITE] Major ground-up re-write for phpBB 3.2

- [ADD] Full phpBB 3.2.0 support
- [ADD] Feature: Parallax Header
- [ADD] Feature: Particle Header
- [ADD] Feature: Boxed / Fluid Layout
- [ADD] Feature: Colour Presets
- [ADD] Feature: Grid Forumlist Display
- [ADD] Feature: Customisable Content Block Headers
- [ADD] Feature: Option for Left Sidebar, Right Sidebar or Both
- [ADD] Feature: Sidebar Profile Widget
- [ADD] Extensive Responsive Framework
- [ADD] All features from phpBB 3.1 version.

- [REMOVE] Oversized footer

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 1.0.2 - October 17th, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [ADD] phpBB 3.1.10 Compatibility

- [CHANGE] Removed unchanged template files that are inherited from prosilver

- [FIX] Highlighted text was became invisible in Firefox   

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 1.0.1.1 - October 1st, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------  

- [FIX] Scale logo in responsive layout
- [FIX] Accent colour broken in Firefox 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 1.0.1 - September 26th, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------

- [ADD] Feature: Upload header background + options for setting position / repeat
- [ADD] Feature: Header Tint 
- [ADD] Feature: Set accent colour by HEX code / colour picker
- [ADD] Feature: High contrast footer links
- [ADD] Feature: Set Forum width (px or %)
- [ADD] Option: Transparent Navbar Background

- [CHANGE] Footer Structure

- [FIX] Logo was hidden in responsive mode           

-----------------------------------------------------------------------------------------
Version 1.0.0 - May 28th, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------

- Initial Release
لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

 • نويسنده: PlanetStyles
 • تاریخ ایجاد: 1399-09-06
 • اصلاح شده در: 1399-09-06
 • اندازه: 52.264 KB
 • نمایش ها: 1,166
 • تعداد دانلود: 0
 • قيمت: 20 $ »» Free with active subscription