فایل

  • کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

Ski Resort Hotel Brochure Template

ski-resort-hotel-brochure-portrait-landscape-versions-62
ski-resort-hotel-brochure-portrait-landscape-versions-53
ski-resort-hotel-brochure-portrait-landscape-versions-44

Features: 24 pages, A4 + US Letter sizes, 4mm bleeds included, CMYK colors, print ready, automatic page numbering, masterpages for light and dark backgrounds, separated layers easy to change

Files Types: Adobe InDesign CS6 / CS5 / CS4 (IDML file for CS4), PDF file with brochure preview, AI file with sample pattern.

FOLD: Half Page Fold

Fonts: Javacom, Monteserrat

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

  • نويسنده: 3work
  • تاریخ ایجاد: 1399-12-01
  • اصلاح شده در: 1399-11-30
  • اندازه: 20.170 KB
  • نمایش ها: 709
  • تعداد دانلود: 2
  • قيمت: 10 $ »» Free with active subscription