• کلیه مجموعه ها
 • جستجو
 • سطح بالاتر

Charts Android App

Charts Android App (Figma, Sketch and Adobe XD)

UI Kit made with a passion for designing and mobile app development. High-Quality Templates that will help you speed-up your work.

What will you get?

 • 2 Android Premium Templates
 • 520+ icons
 • Well Organized Files
 • 100% Vector, Fully Scalable & Customizable
 • 8 px Grid
 • Free fonts Lato & Lora
 • Pixel-Perfect Quality

Compatibility

 • Figma, Sketch and Adobe XD

Made for everyone - Designers, Design Studios, Android Developers.

Be Creative, Be Awesome.

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

 • نويسنده: robertlicau
 • تاریخ ایجاد: 1398-11-07
 • اصلاح شده در: 1398-11-07
 • اندازه: 5.995 KB
 • نمایش ها: 715
 • تعداد دانلود: 0
 • قيمت: 20 $ »» Free with active subscription